073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Visie / missie

VisieDe Lichtstraat is een "oefenplaats" voor het latere leven als verantwoordelijk, zelfstandig en sociaal mens.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier, heeft zijn eigen talenten en zijn eigen leerstijl. Onze Jenaplanschool benadrukt het unieke van elk kind. Elk kind krijgt de ruimte om in zijn eigen tempo te leren en zijn eigen talenten te ontwikkelen. Wij zijn er trots op om dit met een enthousiast en betrokken team in samenwerking met ouders vorm te kunnen geven steeds weer het kind hierbij te betrekken. 

SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN

Taal en rekenen zijn landelijke speerpunten binnen het onderwijs. De Lichtstraat onderstreept dit en stimuleert kinderen om naar eigen kunnen te presteren. Alleen aandacht voor de vaardigheden van rekenen en taal, gaat echter voorbij aan onze kijk op het kind in zijn geheel. We GEVEN SAMEN KLEUR AAN ONTWIKKELING door alle cognitieve, creatieve en pedagogische aspecten in onze mooie school aan te bieden aan onze kinderen, zodat zij kunnen groeien en bloeien – stralen en schitteren.

  • We bieden kinderen onderscheidend, kwalitatief hoogstaand en vernieuwend, openbaar onderwijs.
  • We streven ernaar om kinderen een stevige basis te bieden op het gebied van kennis, vaardigheden en houding en hen professioneel, betrokken en liefdevol te begeleiden in hun individuele ontwikkeling tot volwaardige en kritische wereldburgers. 
  • We richten ons op samenwerking met andere partners op onderwijskundig, opvoedkundig, gezondheidskundig, cultureel, maatschappelijk en sportief terrein. 

Dit gebeurt allemaal op onze prachtige school met 250 kinderen in een fijne omgeving.

ZONDER RELATIE GEEN PRESTATIE

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...