073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Vakkenclusters

Wat is een vakkencluster?

Een vakkencluster is op onze school een cluster van leerlingen rondom een bepaald vak. Bijvoorbeeld: bij het vak rekenen kijken welke leerlingen qua niveau en onderwijsbehoeften bij elkaar aansluiten. Deze leerlingen nemen we dan als groep bij elkaar om voor een bepaald basisvak instrudite aan te bieden. 

Vakkenclusters 1Voor welke vakken en groepen zijn er vakkenclusters?

Voor de vakken technishe lezen, begrijpend lezen en rekenen weren we met vakkenclusters voor de groepen. Bij technisch lezen hanteren we een vakkencluster in alle groepen, twee keer per week in de vorm van het Leestfeest. Bij het vak rekenen hanteren we een vakkencluster voor groep 3 tot en met 8. Dit doen we ook twee keer per week. Bij het vak begrijpend lezen doen we dat één keer per week. 

Na de gedegen instructie kunnen de kinderen tijdens de werktijd en het werken met hun persoonlijk weekplan de verwerking doen. De stamgroepleerkracht heeft dan ook de tijd om de kinderen met hulpvragen te begeleiden.

Hoe lang duurt een vakkencluster dan?

We streven ernaar om de fasen: Voorkennis aciveren, instructie geven, begeleid inoefenen en de lesafronding (deze is in principe voor alle leerlingen) maximaal 40 minuten te laten duren. Dan zijn we nog  20 minuten bezig met zlefstandige verwerking en de verlengde instructie voor die kinderen die dat nodig hebben. 

Waarom kiest de school hiervoor?

De school kiest voor deze werkwijze, omdat we voor alle vakken uitsteVakkenclusters 2kende instructie willen geven, zodat de kinderen voldoende bagage hebben om daarna zelfstandig tijdens de werktijd goed vooruit te kunnen. Tijdens de werktijd werken wij met het oudste - middelste - jongste principe. Dat betekent dat kinderen tijdens de werktijd in eerste instantie hulp krijgen van hun "maatje" of hulp krijgen van de kinderen uit het groepje waarin ze zitten. Als het vinden van een oplossing dan nog niet is gelukt is er in tweede instantie altijd de leerkracht die extra hulp kan bieden.  

Zonder deze vakkenclusters moet elke leerkracht elk vak op minimaal 7 niveaus aanbieden in de stamgroep. Het ontbreekt dan aan tijd om kwalitatief goede instructies te geven. We onderkennen het belang van een goede instructie in relatie met het leren van kinderen. Daarom kiezen we op dit moment voor de vakkenclusters.

Is het geen nadeel dat de kinderen dan (soms) niet de instructie krijgen van de stamgroepleider?

Dat zou inderdaad een nadeel kunnen zijn als het vakkencluster ook al het zelfstandig werken zou omvatten. Omdat de kinderen de opdrachten zelfstandig verwerken tijdens de werktijd bij hun eigen stamgroepleider houdt deze toch zicht op de ontwikkeling van de kinderen uit zijn stamgroep bij de basisvakken waar hij/zij zelf de instructie niet van gegeven heeft.

Natuurlijk vraagt deze manier van werken iets meer overleg met je collega’s. Dit vinden wij juist een voordeel, omdat we op deze manier gemakkelijker de mogelijkheid hebben om van elkaar te leren.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...