073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Team

Op OJBS De Lichtstraat werken:

4 fulltime groepsleerkrachten 12 parttime groepsleerkrachten
3 onderwijsassistenten 1 intern begeleider
1 administratieve kracht 1 directeur
  1 gespecialisserd leerlingbegeleider

 

Ook zijn er op OJBS De Lichtstraat jaarlijks studenten aanwezig van bijvoorbeeld de opleiding Sport en bewegen (ROC), de ALO en studenten uit het voortgezet onderwijs.

Het managementteam (MT) van onze school bestaat uit de directeur, de coördinatoren van de onder-, midden en bovenbouw.  

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...