073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Stamgroepen

Het onderwijs op OJBS De Lichtstraat is voor kinderen vanaf 4 jaar. In incidentele gevallen worden ook kinderen van 3 jaar en 9 maanden toegelaten, als zij aan regulier onderwijs toe zijn. We gaan ervan uit dat de kinderen binnen acht jaar de school doorlopen.

StamgroepenStamgroep

Op onze school werken we met heterogene leeftijdsgroepen, de stamgroepen. Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen. Het lijkt op een gezin of speelgroep op straat met oudere en jongere kinderen. De kinderen in een stamgroep hebben  onderling een leeftijdsverschil van drie jaar en verschillen in belangstelling, aanleg en vorderingen. In hun stamgroep leren zij omgaan met verschillen en kunnen zij elkaar positief beïnvloeden. De oudere kinderen leren bovendien verantwoordelijkheid dragen (elkaar helpen). Elk kind blijft in principe drie jaar in een stamgroep en dus bij dezelfde leerkracht. Jaarlijks is er binnen de stamgroep doorstroming. Eerst ben je jongste dan word je middelste en tot slot de oudste (meester). De leerkracht leert de kinderen en hun ouders goed kennen en kan ze effectief begeleiden. Omdat elk jaar maar een derde deel van de groep nieuw is, heeft de leerkracht relatief veel tijd voor het begeleiden van de nieuwe kinderen.

Op OJBS de Lichtstraat zie je de volgende stamgroepen:

Het Eendennest Groep 1-2
De Beverburcht Groep 1-2 
De Draken Groep 3-4-5 
De Reuzen Groep 3-4-5
De Tovenaars Groep 3-4-5 
De Wolven Groep 3-4-5 
Zwadderich Groep 6-7-8 
Griffoendor Groep 6-7-8 
Huffelpuf Groep 6-7-8 
Ravenklauw Groep 6-7-8 

 

Dagindeling

Vanaf de middenbouw geldt in het algemeen dat in de ochtend de basisvakken worden aangeboden. Onder basisvakken verstaan we: taal, spelling, rekenen, technisch lezen, en begrijpend lezen. In de middagen bieden we thematisch en geïntegreerd de wereldoriënterende en creatieve vakken aan met behulp van de projecten van JEELO. Binnen de dagindeling zijn: kring – werk – spel en viering ook items die op het rooster kunnen staan.


 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...