073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Spettertijd

Spettertijd 1OJBS de Lichtstraat werkt volgens het Jenaplan-concept. In het Jenaplan-concept staan niet de methodes centraal, maar de ontwikkeling van het kind. We richten ons daarom niet alleen op rekenen, taal en spelling maar ook op de ontwikkeling op cultureel en creatief gebied. Met ondermeer Spettertijd geven we hier vorm aan.

Wat is Spettertijd?

Tijdens Spettertijd kunnen de kinderen deelnemen aan workshops. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende workshops vanuit verschillende disciplines. Het aanbod is erg gevarieerd. U kunt hierbij denken aan: batikken, dans, drama, beeldende vorming en animatie. Omdat we met kleine groepjes werken, kunnen we de kinderen meer aandacht geven. Hierdoor kunnen we ook intensieve technieken aanbieden. Spettertijd 2

 

Kinderen worden tijdens de workshops uitgedaagd en ontdekken nieuwe talenten bij zichzelf. We horen dan ook regelmatig reacties als: “Ik wist niet dat ik dit kon!” Naast het aanleren van technieken en kennismaken met materialen, leren kinderen o.a. ook samenwerken, zichzelf uiten, zichzelf presenteren, evalueren en respect hebben voor elkaars creativiteit.

Hoe organiseren we Spettertijd?

Spettertijd vindt zes keer per jaar plaats op woensdagochtenden. Dit steeds in blokken van twee weken (3x2 weken). We “Spetteren” per bouw in dus in drie rondes. De kinderen tekenen vooraf in voor de workshops. De workshops worden verzorgd door professionals, waaronder ook ouders en leerkrachten. 

Spettertijd is een feestje voor kinderen en leerkrachten!

 

 

 

 

 
 
 
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...