073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Pedagogische opdracht

Onze pedagogische opdracht

Welbevinden, betrokkenheid, een gevoel van competentie én goed in je vel zitten is de basis voor goede leerprestaties. Daarom zien wij dit, naast het zorgen voor goede kennisoverdracht als onze pedagogische opdracht.

Onze pedagogische opdracht wordt zichtbaar in het schoolklimaat van OJBS De Lichtstraat. We betrekken bij het zorgen voor een goed pedagogisch schoolklimaat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de kinderen, zodat zij zich in de school en in de klas verder goed kunnen ontwikkelen. 

Hoe ziet het schoolklimaat op OJBS De Lichtstraat eruit?Pedagogische opdracht

Kinderen zijn van nature leergierig: ze staan te popelen om de wereld om hen heen te verkennen. Ze zijn actief, enthousiast, fantasierijk en vol van hun eigen ontdekkingen en plannen. Op De Lichtstraat sluiten we aan bij het van nature leergierige kind. We dagen elk kind uit om volgende stappen te maken. We geven vertrouwen en bieden hulp als het nodig is. Ons vertrouwen leidt tot zelfvertrouwen bij de kinderen: al dan niet met hulp, kunnen zij de gevraagde taken uitvoeren. Dit is een basisvoorwaarde voor een goede werkhouding.

Op De Lichtstraat is er optimale aandacht voor de onderwijsprestaties en wordt positief gedrag bekrachtigd. Kinderen worden door leerkrachten aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Kinderen leren samen te werken en kinderen leren kritisch te zijn op eigen werk en gedrag. De relatie tussen de leerkracht en het kind is erg belangrijk op OJBS De Lichtstraat. De leerkracht maakt het verschil! 

Elke leerkracht die werkzaam is op OJBS De Lichtstraat, is zich van dit gegeven heel bewust. Een leerkracht die een positieve relatie heeft met zijn kinderen, die ze helpt en ondersteunt op de juiste manier, bevordert de motivatie van het kind. De innerlijke drive van waaruit een kind werkt en leeft wordt dan aangesproken. Als professional hebben wij de mogelijkheid, maar vooral de verantwoordelijkheid, om kinderen gelukkig en goed te laten opgroeien. Wij instrueren, controleren en begeleiden op een positieve manier, in een speelveld waar kinderen zelf het werk doen. 

Pedagogische opdracht 2Wij vinden het belangrijk om opvoeding en onderwijs, leraar en leerling, instructie en leren, kennis en ontwikkeling bij elkaar te houden. Deze gedachtegang, filosofie en handelswijze streeft OJBS De Lichtstraat dagelijks na. Omdat wij onze pedagogische opdracht zo belangrijk vinden, besteden wij hieraan veel aandacht in ons dagelijks handelen. Natuurlijk ziet u dit ook terug bij het: maatjeswerk, Leesfeest, Spettertijd, schoolkamp, buitenspelen, de JEELO lessen en tijdens excursies of andere projecten.

We zijn pas tevreden als elk kind na een dag hard werken kan zeggen....

Ik heb vandaag weer veel geleerd!

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...