073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per maand, waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. De ouderraad verdeelt het werk over diverse werkgroepen, zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote oudervereniging, maar ook daar vinden mutaties plaats. Dus vinden wij het belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die willen deelnemen in de ouderraad. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de oudervereniging geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van OJBS De Lichtstraat. Het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

De ouderraad van OJBS De Lichtstraat bestaat momenteel uit 6 leden.

Mark ORDekkers (voorzitter)
Ruud van Helden (penningmeester)
Lysanne Lips 
Chantal Lambooij (secretaris)
Bianca Sweeris 
Sanne van de Ven (namens school)

Taken van de oudervereniging

De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn:

  • Het beheren van de ouderbijdragen
  • Het organiseren van ouderavonden
  • Het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • Het geven van advies aan de medezeggenschapsraad 

Ouderbijdrage

De extra activiteiten die op school worden georganiseerd zijn alleen mogelijk als er budget voor is. We denken dan aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, musical, Spettertijd e.d. Daarom wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. U ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een eenmalige machtiging. De  vrijwillige bijdrage is: €25,- per jaar. 

Indien het voor u niet mogelijk is om deze bijdrage te betalen kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur van de school of Stichting Leergeld. Op school zijn hierover folders te vinden.

Vergaderdata

18 september 2018 Jaarvergadering
24 oktober 2018 Vergadering
22 november 2018 Vergadering

 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar or@ojbs-delichtstraat.nl. 

Jaarverslag ouderraad 2016-2017
Jaarverslag schooljaar 2016-2017.pdf

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...