073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR geeft mede vorm aan het beleid op OJBS de Lichtstraat en draagt bij aan het uitvoeren van dit beleid. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • De (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op OJBS de Lichtstraat beïnvloeden.
  • Een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving én de samenleving. Onderaan deze pagina vindt u de agenda’s en de notulen van de vergaderingen van dit schooljaar.

Wie zitten er dit schooljaar in de MR?

Oudergeleding Personeelsgeleding
Vacature (Voorzitter) Freddy Loeffen                    
Martijn vd Berg (Secretaris)  Gerda den Herder
Rianne v Bommel Carlijn de Vries
Nicky v Roosmalen  


De MR vergadert ongeveer zesmaal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: mr@ojbs-delichtstraat.nl

De data van de MR-vergaderingen in dit schooljaar zijn:

  • 18-09-2018
  • De overige data worden nog gepland 

De agenda's en de notulen van de medezeggenschapsraad vindt u hier.

 

Agenda's:

 

 

Notulen:

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...