073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Leesfeest

Op OJBS De Lichtstraat weten we dat leren lezen om meerdere redenen belangrijk is. Het is leuk en spannend en het is voor kinderen een sleLeesfeest 1utel naar de volwassen wereld. Als kinderen leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open. Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. Een kind leert nieuwe woorden en hun betekenis en doet kennis op over de wereld om zich heen. Lezen is dus een belangrijke sleutel naar kennis. Door het zelf lezen en het luisteren tijdens voorlezen, leert een kind hoe de opbouw van een taal in elkaar zit; hoe de zinnen lopen, welke regels er bij een taal horen en hoe je die regels kunt gebruiken in het praten. Verder draagt het leren lezen bij aan de fantasie van kinderen en stimuleert het de concentratie. 

Het is daarom een vanzelfsprekende keuze voor OJBS de Lichtstraat geweest om heel veel aandacht aan het lezen te geven. Dat aandacht geven aan lezen doen wij op een zeer bijzondere manier en wel met Het Leesfeest.

Leesfeest 2Leesfeest op OJBS De Lichtstraat

Elke woensdag en donderdag wordt er van 08.30 tot 09.00 uur door alle kinderen van de school op allerlei verschillende manieren gelezen. Als u een bezoekje aan de school brengt tijdens het Leestfeest, ziet u overal in de school groepjes van kinderen die op verschillen de manieren bezig zijn met lezen. Dit gebeurt onder begeleiding van een ouder, een kind uit de bovenbouw, een leesmaatje, een onderwijsassistent of een leerkracht.

Tijdens het leesfeest worden specifieke materialen gebruikt voor kleuters, startende lezers en lezende kinderen vanaf niveau AVI 3. Naast verschillende materialen zetten we ook verschillende werkvormen in zoals: Theaterlezen en Connect lezen. Theaterlezen wordt ingezet om de interactie te bevorderen en de intonatie te oefenen. Bij Connect lezen worden teksten vaak, volgens een vast stramien, herhaald om zo directe woordherkenning te bevorderen. Ook kunnen teksten van onze methode voor begrijpend lezen worden (voor)besproken met een ouder of ene leerkracht.

Als de energie op is of er zijn nog een paar minuutjes over sluiten we het leestfeest af met een klein spelletje. Door de inzet van het Leesfeest hebben we gemerkt dat:

  • Kinderen een hoger leesniveau kregen
  • Kinderen meer leesplezier kregen
  • Kinderen elkaar goed kunnen helpen
  • Kinderen zich verantwoordelijk voelen voor de ander
  • Kinderen een goede interactie hebben met elkaar
  • Ouders zich meer betrokken voelen bij de school en het leren lezen
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...