073-6563832
info@ojbs-delichtstraat.nl
Brabantlaan 73, 5262 JH Vught

Samen kleur geven aan ontwikkeling

Home

Welkom op OJBS De Lichtstraat

De Lichtstraat is een toekomstgerichte openbare Jenaplan basisschool waar hard gewerkt wordt en goede resultaten worden geleverd. Wij gaan ervoor om het maximale uit ieder kind te halen. 

Wij werken volgens de uitgangspunten van het Jenaplan concept

De Lichtstraat werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Gegrepen door de idealen van Peter Petersen, zorgen we voor activiteiten met als doel om kinderen een mooie en leerzame schooltijd door te laten maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat bij ons voorop. Op de Lichtstraat werken we (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak, maar door deze te verbinden komen we samen veel verder. Onderwijs op onze school is: leren hoe je jouw goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je in verbinding komt met anderen en de ander toelaat en respecteert. Het leren lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn daarbij erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden en het om kunnen gaan met emoties zijn heel belangrijk. Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren worden de kinderen in heterogene groepen, de stamgroepen, ingedeeld. Onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van de inwoners van Vught. We kijken goed naar de onderwijsbehoeftes van de kinderen en wat elk kind nodig heeft om zich verder te laten ontwikkelen.

Welkom

Jenaplanschool, school waar je leert samenleven

We vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken! U kunt een afspraak maken met Ingrid Groen-Waltjen (directeur) voor een rondleiding en een kennismaakgesprek via telefoonnummer:  073 – 656 38 32 In onze Flyer.pdf vindt u meer informatie.

Team Openbare Jenaplan Basisschool de Lichtstraat

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...